kolmapäev, 26. jaanuar 2011

MoeP.A.R.K tuleb taas!


Hea noor moelooja, Moe P.A.R.K kutsub sind osalema üle-eestilisele koolinoorte moekonkursile, mis toimub 19. märtsil Paide Kultuurikeskuses. 

Võistlus toimub neljas vanusegrupis. Mini (4-6 klass), Noorem (7-9 klass), Vanem vanuserühm (10-12 klass) ning ka tudengid. Kollektsiooni autoreid või olla maksimaalselt kaks. Riidekomplekte ühes kollektsioonis minimaalselt 5 ja maksimaalselt 10.
Mini  vanuserühma finaali pääseb 6 kollektsiooni. Nooremasse, Vanemasse, Tudengite vanuserühma 10 kollektsiooni.

Eelvoorus osalemiseks tuleb moeloojal saata fotod või kavandid kahest rõivakomplektist. (kavand peab sisaldama ka näidismaterjale)
Kavandid saata aadressile: Paide Gümnaasiumisse, Aiavilja tn. 3 Paide, Järvama 72712 märgusõnaga "Moe P.A.R.K".
E- postile fotosi ega kavandeid saata pole võimalik. Ümbrikusse tuleb lisada enda nimi, kool, klass, vanus, telefon, e-mail, ning maakond. Veel tuleks lisadalühike kollektsiooni iseloomustus, mis kirjeldab ideed, materjale ja tehnikaid. 

Kavandite esitamise tähtaeg on 21.02.2011 Finalistid valib 23.veebruariks välja 2-3 liikmeline žürii.

Pane oma looming proovile!

Lisainfo: moepark.moepark@gmail.com
               telefon: 59074846 (Maren Vooglaine) 58380156 (Mirjam Kaerma).   

               http://moepark2011.blogspot.com 

MoeP.A.R.K 2011 reglement

1. Üldine
1.1 MoeP.A.R.K on alguse saanud Paide Gümnaasiumist. Aastatel 2003-2006 toimus sündmus Paide Gümnaasiumi moe-showna. 2007-2008 kandis sündmus nime Järvamaa koolinoorte moe-show. Aastast 2009 on MoeP.A.R.K üle-eestiline koolinoorte moekonkurss. Alates 2011 aastast lisandub juurde uus vanuserühm, milleks on Tudengid. Ning sellest aastast on moeP.A.R.K muutunud üle-eestiliseks noorte moekonkursiks.
1.2 MoeP.A.R.K valmib koostöös Paide Gümnaasiumi, Paide Avatud Noortekeskuse, Paide Kultuurikeskuse ja Paide Linnavalitsusega.
2.Osalemine
2.1 MoeP.A.R.K 2011 toimub neljas vanuserühmas. Mini (4-6 klass), Noorem (7-9 klass),Vanem vanuserühm (10-12 klass) ning Tudengid, kes on kuni 26. aastased ülikoolis õppivad noored (ei tohi olla akadeemilisel puhkusel). Osaleda saavad kõik Eestimaa noored. Eelvoorus osalemiseks tuleb moeloojal saata korraldajatele fotod või kavandid kahest riidekomplektist, mis annavad aimu kollektsioonist. Kavanditele tuleb lisada ka näidismaterjalid. Ümbrikusse tuleb lisada nimi, (õppeasutus, kus õpid ning klass/kursus) vanus, telefon, e-mail ning maakond. Samuti kollektsiooni iseloomustus (70-100 sõna), mis kirjeldab materjale, valmistamistehnikat ning üldist ideed.
2.2 Kavandite esitamise tähtaeg on 21.02.2011. Finalistid valib välja 3- liikmeline žürii, hiljemalt 23.02.2011. Finalistidega võetakse ühendust. Kavandid tuleb saata Paide Gümnaasiumisse – Aiavilja tn. 3, Paide, Järvamaa, 72712, Märgusõnaga „MoeP.A.R.K“.
2.3 Finaali pääsenud disaineri ja korraldajate vahel sõlmitakse kirjalik leping.
2.4 Esitatud kavandid ei kuulu moeloojale tagastamiseks.
2.5 Kollektsiooni autoreid võib olla maksimaalselt kaks. Võistleva kollektsiooni vanusegrupi määrab vanema autori vanus.
2.6 Finaali valitaks Nooremasse,Vanemasse kui ka Tudengite vanuserühma 10 kollektsiooni ning Mini vanuserühma 6 kollektsiooni. MoeP.A.R.K 2011 Tudengite,Vanema ning Noorema vanuserühma esikoha võitjad saavad soovi korral automaatselt MoeP.A.R.K 2012 finaali. Kui esikoht ei soovi osaleda, siis on õigus võistelda möödunud aastal teise koha saavutanul.
2.7 Kollektsioonis on minimaalselt 5 ja maksimaalselt 10 riidekomplekti ning kollektsiooni lavaline esitlus ei tohi olla pikem kui 3 minutit.
3. Sündmuse toimumine
3.1 MoeP.A.R.K 2011 toimub 19.märtsil kell 18.00 Paide Kultuurikeskuses.
Korraldajad jätavad endale õiguse vajaduse korral teha reglemendis muudatusi. Info moeloojatele: 
moepark.moepark@gmail.com 

59074846 (Maren Vooglaine) 58380156 (Mirjam Kaerma).